Co to oznacza dla organizacji korzystających z ServiceDesk Plusa w wersji On-Demand?

Nowy portal zgłaszającego

Pracownicy otrzymują możliwość wyboru do którego działu chcą wnioskować o usługę lub zgłosić awarię.

Nowy moduł do zarządzania usługami w przedsiębiorstwie

Dzięki prostemu interfejsowi, utworzenie i udostępnienie do konfiguracji nowej instancji dla działu nie IT trwa maksymalnie 60 sekund.

Chcąc sprawdzić nowe funkcjonalności systemu wystarczy utworzyć w aplikacji nową jednostkę helpdesku i udostępnić ją w wersji demo dla dowolnego działu w organizacji.

Udostępnienie najlepszych praktyk

Działy poza IT otrzymują narzędzie wykorzystywane do obsługi zgłoszeń w oparciu o najlepsze praktyki ITILowe. Oznacza to udostępnienie całego pakietu możliwości: automatyzacji obsługi zgłoszeń, ustandaryzowanie sposobów zgłaszania wniosków przez użytkowników oraz wiele funkcjonalności, które usprawnią pracę działów biznesowych.

Wszystko to bez konieczności utrzymywania dodatkowej infrastruktury i potrzeby podstawowych konfiguracji wykonanych wcześniej na potrzeby IT.

Udostępnienie najlepszych praktyk

W organizacjach pracujących w modelu usługowym, pracownicy wnioskują o usługi do różnych działów i departamentów odpowiedzialnych za ich realizację. Każdy z nich, będący dostawcą usługi, pracuje w oparciu o własny model pracy często różniący się od tego wykorzystywanego przez IT.

Gdy kilka działów pracuje na wspólnym systemie dochodzi do zderzenie różnych modeli pracy. W najlepszym przypadku zespoły idą na ustępstwa w celu wypracowania wspólnego systemu. Niestety w gorszej sytuacji słabszy musi się podporządkować silniejszemu i przyjąć nowy wzorzec pracy i świadczenia usług.

“Tradycją jest, że najlepsze praktyki i narzędzia związane z świadczeniem usług są dostępne tylko dla działów IT w organizacji. Pozostałe departamenty, mimo że też są usługodawcami, pracują w zupełnie innym podejściu niż to wypracowane przez IT” wyjaśnia Rajesh Ganesan – Dyrektor działu Product Managementu w ManageEngine. “ServiceDesk Plus pozwala na skorzystanie z narzędzi, z których korzysta IT i dopasowanie ich do modelu pracy pozostałych działów, pozwalając by każda ze stron miała do dyspozycji najlepszy zestaw narzędzi do zamodelowania ich pracy, bez potrzeby uginania się do modelu innego działu”

Wykorzystanie pojedynczego narzędzia z możliwością jego dopasowania do potrzeb wszystkich działów, pozwala zarządzać zgłoszeniami przez każdy dział osobno przy jednoczesnym ograniczeniu potrzebnych do tego zasobów.

Wykorzystanie podejścia i praktyk ITSM w usługach biznesowych

Eksploatacja usług przez zespoły biznesowe jest bardzo blisko powiązana z podstawami zarządzania usługami. Unifikacja wykorzystania usług przez działy obecne w organizacji pomaga w podniesieniu poziomu zadowolenia osiąganego przez użytkowników końcowych, a wspólny standard zgłaszania usług to większy komfort dla pracowników. Niezależnie, czy pracownik wnioskuje o usługę do IT, działu prawnego czy administracji, z jego punktu widzenia obsługa przebiega zawsze w ten sam sposób.

Pracownik korzysta z jednego portalu, przy użyciu tych samych kanałów kontaktu. Z unifikacji podejścia korzysta cała organizacja, współpraca miedzy działami przebiega również z wykorzystaniem wspólnej platformy. W przypadku gdy do realizacji zgłoszenia IT potrzebna jest zgoda czy przekazanie zadania do działów zakupów, całość procesu przez jego wykonanie, koordynacje i raportowanie odbywa się wciąż na jednej wspólnej platformie. Dział zakupów nie potrzebuje korzystać z osobnego narzędzia do wsparcia IT, bo dla jego pracowników zlecenie od IT jest traktowane jak każde inne zadanie, niczym nie różniące się od standardowego.

ManageEngine pomaga organizacjom dostarczyć rozwiązanie multihelpdesku, dzięki oparciu rozwiązania o wspólną platformę, możliwościom utrzymywania bazy użytkowników, konfiguracji, ustawień autoryzacyjnych i bezpieczeństwa w jednym miejscu.

 

Rozwiązanie to pozwala odseparować różne instancje helpdesku w jednej platformie, dostarczając działom nie IT narzędzie do ich dowolnej konfiguracji. Dzięki dostarczeniu prostego w konfiguracji portalu użytkownika końcowego pozwalającego przejść do wskazanego przez użytkownika helpdesku, bądź zgłosić zlecenie w ramach jednego katalogu zgłoszeń.

Jeśli masz pytania lub chcesz przetestować nasze rozwiązanie skontaktuj się z nami:
sprzedaz@mwtsolutions.pl