ServiceDesk Plus

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach ManageEngine

Zobacz

ServiceDesk Plus - rozwiązaniem dla usługodawców

ManageEngine ServiceDesk Plus jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem helpdesk wspierającym pracę opartą na realizacji zgłoszeń problemów i zapotrzebowania. System wspiera prace działów świadczących usługi w organizacjach, w szczególności od HR po pracę działów księgowych, logistyki, administracji, utrzymania, zakupów. Pojawia się na każdym szczeblu organizacji działając jako portal zgłoszeń dla pracowników, na szczeblu managerskim wspierając proces akceptacji zgłoszeń, na realizującym usługi dziale kończąc.

Wprowadza porządek w procesie

To za pomocą ServiceDesk Plus pracownicy zgłaszają prośby o wsparcie. System pozwala zgłaszającym śledzić status ich zgłoszenia i komunikować się z osobą realizującą zlecenia. Dla działu realizującego zlecenia jest narzędziem, które wprowadza porządek wśród natłoku pojawiających się zgłoszeń. Pozwala zautomatyzować rozdzielanie zadań do wykonania między grupy i osoby odpowiedzialne za realizację zgłoszenia.

Pozwala lepiej zarządzać pracą działu

Jest również narzędziem wspierającym pracę managerów odpowiedzialnych za realizację usługi dla organizacji. Pozwala na bieżąco śledzić obciążenie zadaniami członków zespołu, nadzorować poziom realizacji usług i zapewnić realizację usług zgodnie z wyznaczonymi standardami.

Katalog świadczonych usług

Pełni rolę narzędzia, które informuje zgłaszających o możliwych do zawnioskowania usługach. Dzięki temu dział realizujący usługi przyjmuje zlecenia, które faktycznie powinien realizować.

Zapewnia kompletność informacji

Katalog usług wraz z dedykowanymi formularzami zgłoszenia gwarantują że do działu świadczącego daną usługę, zostanie przesłane zgłoszenie które posiada wszystkie wymagane informacje potrzebne do realizacji danej usługi. To oznacza koniec z potrzebą dodatkowego kontaktu w celu dopytania o potrzebne informacje oraz skrócenie czasu realizacji usługi.

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasi konsultanci gotowi są odpowiedzieć na twoje pytania.