Centrum Usług Wspólnych

Zobacz jak Centrum Usług Wspólnych pomaga w realizacji usług biznesowych

Zobacz wszytkie usługi

Czym jest

Centrum Usług Wspólnych?

CUW to wydzielona jednostka organizacyjna świadcząca usługi (procesy księgowe, informatyczne, płacowe, kadrowe i inne) dla klientów wewnętrznych. Oznacza to, że określona część usług dla zdecentralizowanych jednostek może być świadczona z jednego, centralnego miejsca, bądź z wielu rozproszonych, powiązanych wspólną platformą. Usługi świadczone są przez będącą w strukturze organizacji i znajdującą się pod jej kontrolą, samodzielną jednostkę. Jednostki w organizacji, mogą świadczyć usługi naprzemiennie, gdzie w jednej sytuacji jednostka jest dostawcą usługi (dział zakupów dostarcza sprzęt dla działu IT), w innej sytuacji ta sama jednostka jest biorcą usługi (korzysta ze wsparcia IT do realizacji własnych zapotrzebowań – utrzymania usługi systemu zakupowego).

Po wdrożeniu CUW:

 • Specjaliści skupiają się na pracy zgodnie z ich kwalifikacją
 • Transfer dobrych praktyk, wypracowanych przez bardziej rozwinięte jednostki
 • Optymalna organizacja pracy w oparciu o światowe standardy
 • Podniesienie standardu świadczonych usług
 • Centralizacja i specjalizacja w świadczeniu usług
 • Centralizacja zakupów – konsolidacja wydatków
 • Uporządkowanie kanałów pojawiania się zleceń

CUW w liczbach

Statystyki z wdrożeń pokazują, że średni okres zwrotu z inwestycji w CUW to tylko 3 lata.

Wydajność

Wzrost realizowanych zadań o 74% poprzez efektywniejszą kontrolę i harmonogram prac

Skuteczność

Spadek naruszeń wymaganego czasu realizacji o 94% poprzez wykorzystanie automatycznych eskalacji i podziału zadań

Czas

Skrócenie czasu realizacji zgłoszeń typu: rekrutacja nowego pracownika, opiniowanie umów przez dział prawny o 63%, poprzez automatyczne delegowanie zadań

Dostępność zasobów

Wzrost poziomu zadowolenia pracowników zgłaszających zapotrzebowania o 82% dzięki stałej komunikacji i szybkiemu dostępowi do informacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasi konsultanci są gotowi odpowiedzieć na twoje pytania.

Nasi Klienci:

Pramerica Życie TUiR SA

Mówią o nas:

 • ServiceDesk Plus był doskonałym wyborem zarówno pod względem funkcjonalności jak i kosztów utrzymania. Sprawdził się automatyzacji procesów w naszym dziale administracji i dziale logistyki.
  testimonial-image
  Członek zarządu Marcin Zastawa CUW PBSG
 • Dobre praktyki przenieśliśmy do wszystkich jednostek organizacyjnych miasta
  testimonial-image
  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w jednostce organizacyjnej miasta
 • Wszystkie usługi informatyczne, administracji, logistyki są zarządzane centralnie
  testimonial-image
  Dyrektor Działu Informatyki branży medycznej